css templates
Mobirise4VALVE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla 4VALVE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


Numer umowy:
POIR.03.04.00-16-0082/20-00


Wartość projektu:
37 488,00 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 
Intensywność wsparcia 100%
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.


Planowane efekty:
Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja. 

© Copyright 4VALVE SYSTEMS 2021