site templates free download

Nasza lokalizacja:

47-206 Kędzierzyn-Koźle
ul. Jana Cybisa 23 (ŻABIENIEC)

Wypełnij formularz a odpowiemy na zapytanie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – informuję, że:

1/ 4VALVE SYSTEMS z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Główna 1, 47-200 Kędzierzyn Koźle; NIP 7491980683 jest odbiorcą i administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO. Upoważnionym do bezpośredniego kontaktu w imieniu ADO jest osoba Małgorzata Stanek, telefon: (077) 483-06-08

2/ Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem strony internetowej ADO. Dane Pani/Pana będą przetwarzane pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3/ Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie nie dłuższy niż okres niezbędny do rzetelnego udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

4/ Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

5/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieudzielenie odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem strony internetowej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem strony internetowej administratora danych, tj.: 4VALVE SYSTEMS z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Główna 1, 47-200 Kędzierzyn Koźle; NIP 7491980683

Oświadczam, że powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie oraz zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

© Copyright 4VALVE SYSTEMS 2021